Во светот на Stella McCartney се осврнуваме кон екологијата и здравиот живот. Органските материјали кои ги користи во својата работа, ги вклучува и очилата, кои со иста љубов кон квалитетното и еколошкото, се дизајнираат според потребите на клиентите.

Официјална веб страница

  • Достапно во: Dioptra COUTUREОптика во ГТЦОптика во ЛептокаријаDioptra OUTLET во ТЦ Беверли