Përdorimi i syzeve të leximit, ndaj korrigjimit me thjerrëzat e kontaktit, të butë ose të fortë mundësojnë pamje optimale për largësinë dhe afërsinë, të lehtë për përdorim dhe janë ekonomikisht profitabile. Megjithëse disa pacientë që kanë nevojë për ndryshim të shpeshtë për largësinë dhe afërsinë të njëjtat i konsiderojnë për jofunksionale. Disa pacientë që mbajnë thjerrëza të kontaktit kanë një neveri ndaj bartjes së çfarëdo lloji të syzeve. Sidoqoftë, duhet  që ky opsion të propozohet për të gjithë pacientët potencialë të presbiopisë të cilët tashmë mbajnë thjerrëza të kontaktit. Disa prej tyre dëshirojnë të fillojnë me këtë opsion, ndërsa më vonë kalojnë në një nga opsionet me thjerrëza multifokale.

Optometrist, Marija Kosturanova