Perceptimi i të tanishmes, i dallgëzuar me detajet e kulturave të ndryshme. Art dhe pasion në zhvillimin e modeleve të tyre. Kur flasim për Valentino-n, flasim për kryevepra.

Faqja zyrtare

  • Në dispozicion: Dioptra COUTUREOptikë në QTQOptikë në LeptokariDioptra OUTLET në QT Beverli