Urbane dhe të sofistikuara. Markë që nxit frymën rinore dhe karizmin italian te secili. Modelet Persol dallohen nga dizajni i tyre unik, që kap thelbin dhe shpirtin e secilit që i posedon.

Faqja zyrtare

  • Në dispozicion: Dioptra COUTUREOptikë në QTQOptikë në LeptokariDioptra OUTLET në QT Beverli