Jean-François Rey prodhon syze në një mënyrë të re, inteligjente, duke përdorur metal dhe acetat. Kornizat e syzeve, i përgatit sipas masës dhe estetikën e çdo personi, ndërsa për ngjyrën, vlerëson se është protagonisti më i rëndësishëm, me atë që e thekson dizajnin e syzeve.

Faqja zyrtare

  • Në dispozicion: Dioptra COUTUREOptikë në QTQOptikë në LeptokariDioptra OUTLET në QT Beverli