Lloji i mprehtësisë së afërsisë më së shpeshti përcaktohet në largpamësinë ose tek kontrollimi i akomodimit ose në mungesën e thjerrëzës së syrit (afakia).

Zakonisht përdoren tabela të projektuara për lexim me shenja të caktuara – optotipe.
Më të famshmet janë tabelat e leximit të Jager, ku teksti dhe numrat janë në çdo rresht të madhësive të ndryshme. Ka tabela Jager 1 për lexim në 25 cm dhe Jager 5 për lexim në 50 cm.
Tabelat vendosen në distancën e kërkuar (zakonisht në 40 cm ose në distancën e kërkuar të punës) dhe pyetet pacienti deri në cilën radhë lexon. Rezultatet e marra regjistrohen.

Optometrist, Marija Kosturanova