Nëse pacienti është i shqetësuar me mite të caktuara ose me të pavërtetat për thjerrëzat e kontaktit, më mirë është që në takimin e parë të diskutoni për ato. Gabimet më të shpeshta te pacientët janë:

 1. Thjerrëzat e kontaktit do të më shkojnë pas syrit.
  2. Thjerrëzat e kontaktit do të më lëndojnë sytë.
  3. Unë nuk mund të mbaj thjerrëza sepse kam
  stigma.
  4. Thjerrëzat e kontaktit do të më dëmtojnë sytë.
  5. Ju duhet të keni minimum 16 vjet për të qenë në gjendje të mbani
  thjerrëza kontakti, apo jo?
  6. Thjerrëzat e kontaktit janë shumë të dhimbshme

Gjithashtu duhet që t’ju këshillohet pacientëve se thjerrëzat nuk bëjnë mbrojtjen e syve. Në një mënyrë ata e mbrojnë vetë irisin nga lëndimet ose objektet fluturuese, si dhe në shumë raste fatkeqe në aksidentet e makinave. Thjerrëzat nuk mund të mbrohen nga një traumë me një mjet të rëndë, toksicitet kimik, si dhe nga lëndime tjera, rekomandohet që të mbahen syza mbrojtëse sa herë që të ekziston rreziku nga dëmtimi i syve. Nëse pacientët merren me sporte të caktuara rrezikshme, rekomandohet të mbajnë syza të caktuara mbrojtëse mbi thjerrëzat e kontaktit.

Optometrist, Marija Kosturanova