Acibadem Sistina

Acibadem Sistina

Skupi 5A, Shkup

Telefoni për kontakt:
+389 2 3069 690
+389 78 459 240

info@dioptra.com.mk

ORË ORARI I PUNËS

E hënë – e premte:
09.00 h. – 17.00 h.

shtunë:
09.00 h. – 14.00 h.