Outlet

Salloni i Dioptra OUTLET mund ta gjeni në Shkup, QT BEVERLLI HILLS, Naroden Front 19a, lok.23

Telefoni për kontakt:
+389 2 3128 007
+389 78 217 659

info@dioptra.com.mk

ORË ORARI I PUNËS

E hënë – e premte:
10.00 h. – 20.00 h.

shtunë:
10.00 h. – 15.00 h.