Vendosja e thjerrëzave

Vendosja e thjerrëzave bëhet në tre hapa: Pozicionimi Pacienti duhet të përdorë një pasqyrë kur vendos thjerrëzën. Kjo do të…
Lëxo me shumë

Eye Genius në Dioptra: Kontrolli më modern i syve

Dioptra tashmë dy dekadata ekziston në tregun e Maqedonisë, duke ndjekur parimet kryesore të cilat rregullisht udhëhiqen ndaj normave botërore.…
Lëxo me shumë

Si do të zvogëlohej pesha e syzeve tek pacientët e moshuar?

ADAPTIMI  I  NEVOJSHËM  PËR  PËRDORIMIN  E  THERRËZAVE ASFERE DHE ATORIKE Realisht adaptimi i thjerrëzave asferike dhe atorike duhet të jetë…
Lëxo me shumë

Arsyet e mundshme për të mbajtur thjerrëza kontakti

Arsyet kozmetike Mospërshtatja e mbajtjes së syzave (xhama të trashë dhe të rëndë, reaksione alergjike të materialit) Korrigjim i përmirësuar…
Lëxo me shumë

Historia e mbajtjes së thjerrëzave të kontaktit

Nëse pacienti momentalisht mban thjerrëza apo ka mbajtur në të kaluarën, e domosdoshme është që të zbulohet arsyeja për përsosjen…
Lëxo me shumë

Përcaktimi i mprehtësisë të të pamurit në largësi

Ekzaminimi i mprehtësisë vizuale bëhet duke testuar njërin sy, përderisa syri tjetër atë kohë është i mbyllur. Nga pacienti kërkohet…
Lëxo me shumë

Përcaktimi i mprehtësisë të të pamurit në afërsi

Lloji i mprehtësisë së afërsisë më së shpeshti përcaktohet në largpamësinë ose tek kontrollimi i akomodimit ose në mungesën e…
Lëxo me shumë

MITET PËR THJERRËZAT

Nëse pacienti është i shqetësuar me mite të caktuara ose me të pavërtetat për thjerrëzat e kontaktit, më mirë është…
Lëxo me shumë

Syze për lexim në kombinim me thjerrëza të kontaktit për korrigjimin e largësisë

Përdorimi i syzeve të leximit, ndaj korrigjimit me thjerrëzat e kontaktit, të butë ose të fortë mundësojnë pamje optimale për…
Lëxo me shumë