BASHKËPUNIMI ME REVISTËN PORTRET NË QERSHOR

"Syzet cilësore janë pasqyrë e karakterit dhe stilit..." Në numrin e qershorit të revistës Portret, Marija Kosturanova e tregoi historinë…
Прочитај повеќе