“Syzet cilësore janë pasqyrë e karakterit dhe stilit…”

Në numrin e qershorit të revistës Portret, Marija Kosturanova e tregoi historinë për Dioptra Couture, markat botërore dhe risitë në okulistikë.